เพื่อความรวดเร็วในการจัดส่ง กรุณากรอกข้อมูลช่องที่มี * ให้ครบถ้วนจัดส่งที่
ชื่อ-นามสกุล *
ที่อยู่ *
เบอร์โทร *
อีเมล   
(หากไม่มีให้เว้นว่าง)


ได้โอนเงินเรียบร้อยแล้ว ไปยังบัญชี
ธนาคาร (ปลายทาง) *
  ไทยพาณิชย์
  กสิกรไทย
  กรุงเทพ
  กรุงไทย
จำนวนเงิน * บาท เช่น 1000 (ระบุเป็นตัวเลขเท่านั้น)
วันที่โอน (วัน/เดือน/ปี) * / / เช่น 01/02/2014   (วว/ดด/ปปปป,  ปีระบุเป็น ปี ค.ศ.)
เวลาโอน * : น.


สินค้าที่สั่ง
 
น้ำมันงาขาว จำนวน
น้ำมันงาดำ จำนวน
น้ำมันงาขี้ม้อน จำนวน
น้ำมันงาขี้ม้อนผสมน้ำมันงาดำและน้ำมันรำข้าว จำนวน
น้ำมันคริลล์ (ยกเลิก) จำนวน
คริลล์ออยล์ & 8เวจจี้ออยล์ (ยกเลิก) จำนวน
หมายเหตุ (ถ้ามี)